“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Sắp xếp theo:
Mắc-Ca Bơ Caramen 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522659
UPC Carton
10770795522656
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca, Đường, Bơ, Xi-rô Glucose, Muối, Vani, Bột Cacao
Mắc-Ca Bơ Caramen 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522758
UPC Carton
10770795522755
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca, Đường, Bơ, Xi-rô Glucose, Muối, Vani, Bột Cacao
Hotline

Hotline

0274.3830.388