Đậu

DAN ON FOODS Corporation cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, có giá cạnh tranh bởi dịch vụ đẳng cấp thế giới để đáp ứng mong đợi của khách hàng.
Với cam kết như vậy với khách hàng, chúng tôi cung cấp “Thực phẩm chất lượng trên toàn cầu”.
Sắp xếp theo:
Đậu Hà Lan Mù Tạt 750g
Code
Packsize
8/750g
CBM
0.0199 (430x210x220)mm
Net Weight
6 kg
Gross Weight
7.5 kg
FCL 20'
1250 tray
FCL 40'
2500 tray
UPC Each
770795791994
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Wasabi, Muối, Dầu Cọ, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương FCF
Đậu Hà Lan Mù Tạt Tự Nhiên 100g
Code
Packsize
12/100g
CBM
0.0066 (310x125x170)mm
Net Weight
1.2 kg
Gross Weight
1.32 kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795791901
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ
Đậu Hà Lan Mù Tạt Tự Nhiên 285g
Code
Packsize
12/285g
CBM
0.017 (332x245x210)mm
Net Weight
3.42 kg
Gross Weight
4.5kg
FCL 20'
1520 tray
FCL 40'
3040 tray
UPC Each
770795791949
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ
Đậu Hà Lan Mù Tạt 285g
Code
Packsize
12/285g
CBM
0.017 (332x245x210)mm
Net Weight
3.42 kg
Gross Weight
4.5kg
FCL 20'
1520 tray
FCL 40'
3040 tray
UPC Each
770795791925
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương FCF
Đậu Hà Lan Mù Tạt 85g
Code
Packsize
24/85g
CBM
0.02 (375x275x200)mm
Net Weight
2.04 kg
Gross Weight
2.24 kg
FCL 20'
1000cs
FCL 40'
2000cs
UPC Each
770795792236
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ, Màu Nhân Tạo (Vàng, Xanh Dương)
Đậu Hà Lan Muối 150g
Code
Packsize
12/150g
CBM
0.009 (328x240x115)mm
Net Weight
1.8 kg
Gross Weight
2.6 kg
FCL 20'
1800 tray
FCL 40'
3600 tray
UPC Each
770795791956
Thành Phần
Đậu Xanh, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Muối, Dầu Cọ, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương
Đậu Hà Lan Muối 100g
Code
Packsize
24/100g
CBM
0.02 (375x275x200)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
2.6 kg
FCL 20'
1000cs
FCL 40'
2000cs
UPC Each
770795792243
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Muối, Dầu Cọ, Màu Nhân Tạo (Vàng, Xanh Dương)
Đậu Nành 100g
Code
Packsize
12/100g
CBM
0.0066 (310x125x170)mm
Net Weight
1.2 kg
Gross Weight
1.32 kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795001598
Thành Phần
Đậu Nành, Muối
Hotline

Hotline

0274.3830.388