“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Đậu Phộng

Sắp xếp theo:
Đậu Phộng Mù Tạt 100g
Code
Packsize
12/100g
CBM
0.007 (310x125x170)mm
Net Weight
1.2 kg
Gross Weight
1.32 kg
FCL 20'
3900cs
FCL 40'
7800cs
UPC Each
770795519314
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Bột Nếp, Đường, Bột Mù Tạt, Dầu Cọ, Muối, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương
Thập Cẩm Đậu Phộng Crunchy 650g
Code
N/A
Packsize
12/650g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
7.8 kg
Gross Weight
9.084 kg
FCL 20'
1180 tray
FCL 40'
2360 tray
UPC Each
8935090912471
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Đường, Bột Nếp, Nước Dừa, Hạt Mè Trắng, Hạt Mè Đen, Tinh Bột Biến Tính, Bột Ngô, Dầu Dừa, Muối, Bột Hành, Dầu Cọ, Bột Tỏi, Bột Mù Tạt, Maltodextrin, Rau Mùi Tây, Vani, Màu Vàng, Màu Xanh Dương
Thập Cẩm Đậu Phộng Crunchy 600g
Code
Packsize
12/600g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
7.2 kg
Gross Weight
9.24 kg
FCL 20'
1180 tray
FCL 40'
2360 tray
UPC Each
770795518126
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Đường, Bột Nếp, Nước Cốt Dừa, Hạt Mè trắng, Hạt Mè đen, Tinh Bột Biến Tính, Bột Ngô, Dầu Dừa, Muối, Bột Hành, Dầu Cọ, Bột Tỏi, Bột Wasabi, Maltodextrin, Rau Mùi Tây, Vani
Thập Cẩm Đậu Phộng Crunchy 200g
Code
Packsize
12/200g
CBM
0.009 (328x240x115)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.2 kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600cs
UPC Each
770795057915
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Đường, Nước Dừa, Hạt Mè Trắng, Hạt Mè Đen, Tinh Bột Ngô Biến Tinh, Dầu Thực Vật Hoặc Dầu Cọ, Dầu Ngô, Bột Nếp, Muối, Bột Hành, Bột Tỏi, Bột Mù Tạt, Maltodextrin, Rau Mùi Tây, Lactose, Vani, Hương Nhân Tạo, Màu Thực Phẩm.
Thập Cẩm Đậu Phộng Crunchy 170g
Code
DDPK 051887
Packsize
12/170g
CBM
0.008(340x135x175)mm
Net Weight
2,04 kg
Gross Weight
2,29 kg
FCL 20'
3757 cs
FCL 40'
7514 cs
UPC Each
770795518874
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Bột Gạo Nếp, Đường, Nước Dừa, Hạt Mè, Tinh Bột, Bột Ngô, Muối, Bột Hành, Dầu Cọ, Bột Mù Tạt, Bột Tỏi, Rau Mùi Tây, Maltodextrin, Vani, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương FCF, Dầu Dừa
Thập Cẩm Đậu Phộng Crunchy 50g
Code
Packsize
12/50g
CBM
0.0036(250x98x145)mm
Net Weight
0,6 kg
Gross Weight
0,8 kg
FCL 20'
6600 cs
FCL 40'
13200 cs
UPC Each
770795518911
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Bột Gạo Nếp, Đường, Nước Dừa, Hạt Mè, Tinh Bột, Bột Ngô, Muối, Bột Hành, Dầu Cọ, Bột Mù Tạt, Bột Tỏi, Rau Mùi Tây, Maltodextrin, Vani, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương FCF, Dầu Dừa
Thập Cẩm Đậu Phộng Crunchy 1kg
Code
DDPK 051987
Packsize
8/1kg
CBM
0,0267(540x260x190)mm
Net Weight
8 kg
Gross Weight
9,5 kg
FCL 20'
800 tray
FCL 40'
1600 tray
UPC Each
770795519871
Thành Phần
Đậu Phộng, Bột Mì, Bột Gạo Nếp, Đường, Nước Dừa, Hạt Mè, Tinh Bột, Bột Ngô, Muối, Bột Hành, Dầu Cọ, Bột Mù Tạt, Bột Tỏi, Rau Mùi Tây, Maltodextrin, Vani, Màu Thực Phẩm, Màu Xanh Dương FCF, Dầu Dừa
Đậu Phộng Sấy Không Muối 750g
Code
Packsize
12/750g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
9 kg
Gross Weight
11.04 kg
FCL 20'
1180 tray
FCL 40'
2360 tray
UPC Each
770795518195
Thành Phần
Đậu Phộng
Đậu Phộng Muối 1,13kg
Code
181
Packsize
8/1.13kg
CBM
0.026(542x260x187)mm
Net Weight
9,04 kg
Gross Weight
9.5 kg
FCL 20'
800 Trays
FCL 40'
1760 Trays
UPC Each
8935090911177
Thành Phần
Đậu Phộng, Muối
Đậu Phộng Muối 150g
Code
N/A
Packsize
12/150g
CBM
0.008(340x135x175)mm
Net Weight
1.8 kg
Gross Weight
1.92 kg
FCL 20'
3757 cs
FCL 40'
7514 cs
UPC Each
8935090911160
Thành Phần
Đậu Phộng, Muối
Đậu Phộng Muối 20g
Code
Packsize
12/12/20g
CBM
0.0410(460x335x268)mm
Net Weight
2.88 kg
Gross Weight
3 kg
FCL 20'
500 cs
FCL 40'
1000 cs
UPC Each
8935090911115
Thành Phần
Đậu Phộng, Muối
Đậu Phộng Rong Biển 500g
Code
Packsize
12/500g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
6 kg
Gross Weight
8.04 kg
FCL 20'
1880cs
FCL 40'
2360cs
UPC Each
770795518171
Thành Phần
Bột Mì, Đậu Phộng, Đường, Nước Tương (Đậu Tương, Lúa Mì, Muối), Muối, Rong Biển, Ớt
Hotline

Hotline

0274.3830.388