“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Trái cây sấy

Sắp xếp theo:
Nam Việt Quất Khô 400g
Code
261
Packsize
12/400g
CBM
0,017(360x285x165)mm
Net Weight
4,8 kg
Gross Weight
5,3 kg
FCL 20'
1200 cs
FCL 40'
2400 cs
UPC Each
770795006005
Thành Phần
Nam Việt Quất, Đường, Dầu Hướng Dương
Nam Việt Quất Khô 150g
Code
DDPK 061290
Packsize
12/150g
CBM
0,0095(302x170x185)mm
Net Weight
1,8 kg
Gross Weight
2.2 kg
FCL 20'
3080 cs
FCL 40'
6160 cs
UPC Each
770795612909
Thành Phần
Nam Việt Quất, Đường, Dầu Hướng Dương
Nam Việt Quất Khô 100g
Code
DDPK 061330
Packsize
12/100g
CBM
0,008(340x135x175)mm
Net Weight
1,2 kg
Gross Weight
1,6kg
FCL 20'
3080 cs
FCL 40'
6160 cs
UPC Each
770795613302
Thành Phần
Việt Quất, Đường, Dầu Hướng Dương
Nho Khô Mỹ Tự Nhiên 150g
Code
258
Packsize
12/150g
CBM
0.01 (295x180x205)mm
Net Weight
1.8 kg
Gross Weight
2.2 kg
FCL 20'
1600cs
FCL 40'
3200cs
UPC Each
770795006494
Thành Phần
Nho Khô Mỹ Tự Nhiên, Dầu Cảỉ/ Dầu Hướng Dương
Nho Khô Mỹ Tự Nhiên 397g
Code
257
Packsize
12/397g
CBM
0.0229 (420x260x210)mm
Net Weight
4.764 kg
Gross Weight
5.2 kg
FCL 20'
800 cs
FCL 40'
1600 cs
UPC Each
770795006456
Thành Phần
Nho Khô Mỹ Tự Nhiên, Dầu Cảỉ/ Dầu Hướng Dương
Hotline

Hotline

0274.3830.388