“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Hạt Bí

Sắp xếp theo:
Hạt Bí Rang Không Muối 170g
Code
Packsize
12/170g
CBM
0.0105 (270x205x190)mm
Net Weight
2.04 kg
Gross Weight
2.25 kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600cs
UPC Each
770795551109
Thành Phần
Hạt Bí Ngô
Hạt Bí Rang Muối 170g
Code
Packsize
12/170g
CBM
0.0105 (270x205x190)mm
Net Weight
2.04 kg
Gross Weight
2.25 kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600cs
UPC Each
770795551529
Thành Phần
Hạt Bí Ngô, Muối
Hạt Bí Sống 170g
Code
Packsize
12/170g
CBM
0.0105 (270x205x190)mm
Net Weight
2.04 kg
Gross Weight
2.25 kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600cs
UPC Each
7707951155055
Thành Phần
Hạt Bí Ngô
Hotline

Hotline

0274.3830.388