Hạt Dẻ

DAN ON FOODS Corporation cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, có giá cạnh tranh bởi dịch vụ đẳng cấp thế giới để đáp ứng mong đợi của khách hàng.
Với cam kết như vậy với khách hàng, chúng tôi cung cấp “Thực phẩm chất lượng trên toàn cầu”.
Sắp xếp theo:
Hạt Dẻ Muối 1.36kg
Code
Packsize
6/1.36 kg
CBM
0.02(350x285x215)mm
Net Weight
8.16 kg
Gross Weight
9 kg
FCL 20'
960 cs
FCL 40'
1920 cs
UPC Each
770795055874
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 270g
Code
DDPK 000585
Packsize
12/270g
CBM
0.017(360x285x165)mm
Net Weight
3.24 kg
Gross Weight
3.9 kg
FCL 20'
1200 cs
FCL 40'
2400 cs
UPC Each
770795005855
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 185g
Code
Packsize
12/185g
CBM
0.009(302x222x130)mm
Net Weight
2.22 kg
Gross Weight
2.96 kg
FCL 20'
2040 tray
FCL 40'
4080 tray
UPC Each
8935090911870
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 480g
Code
Packsize
12/480g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
5,76 kg
Gross Weight
7,8 kg
FCL 20'
1180 tray
FCL 40'
2360 tray
UPC Each
8935090911917
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 160g
Code
Packsize
10/160g
CBM
0.011(325x297x115)mm
Net Weight
1.6 kg
Gross Weight
2.25 kg
FCL 20'
1800cs
FCL 40'
3600cs
UPC Each
8935090912075
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 300g
Code
Packsize
12/300g
CBM
0,0158(378x278x150)mm
Net Weight
3,6 kg
Gross Weight
5,14 kg
FCL 20'
1430cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
8935090912167
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 800g
Code
Packsize
8/800g
CBM
0.019(430x210x190)mm
Net Weight
6,4 kg
Gross Weight
7.8 kg
FCL 20'
1300 tray
FCL 40'
2600 tray
UPC Each
8935090911832
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 800g
Code
Packsize
8/800g
CBM
0.027(540x260x190)mm
Net Weight
6,4 kg
Gross Weight
7.8 kg
FCL 20'
880 tray
FCL 40'
1760 tray
UPC Each
8935090911832
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 380g
Code
Packsize
12/380g
CBM
0,0158(378x278x150)mm
Net Weight
4,56 kg
Gross Weight
5,46 kg
FCL 20'
1430cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
8935090911825
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hạt Dẻ Muối 425g
Code
Packsize
12/425g
CBM
0.022(485x225x180)mm
Net Weight
4.25 kg
Gross Weight
5.45 kg
FCL 20'
1100 tray
FCL 40'
2200 tray
UPC Each
770795014727
Thành Phần
Hạt Dẻ, Muối
Hotline

Hotline

0274.3830.388