“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Không Muối

Sắp xếp theo:
Hạt Điều Không Muối 1.13kg
Code
Packsize
8/1.13kg
CBM
0.025(540x260x185)mm
Net Weight
9.04kg
Gross Weight
10.54kg
FCL 20'
900 tray
FCL 40'
1600 tray
UPC Each
8935090911696
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 1kg
Code
DDPK 051302
Packsize
8/1kg
CBM
0.017(430x210x190)mm
Net Weight
8kg
Gross Weight
9.45kg
FCL 20'
900 tray
FCL 40'
1800 tray
UPC Each
770795513022
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 1kg
Code
DDPK 051300
Packsize
8/1kg
CBM
0.027(540x260x190)mm
Net Weight
8kg
Gross Weight
9.45kg
FCL 20'
880 tray
FCL 40'
1760 tray
UPC Each
770795051357
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 650g
Code
Packsize
12/650g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
7.8kg
Gross Weight
9.84kg
FCL 20'
1180 cs
FCL 40'
2360 cs
UPC Each
8935090912457
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 470g (16.5 oz)
Code
Packsize
8/470g
CBM
0.013 (400x200x165)mm
Net Weight
3.76 kg
Gross Weight
3.9kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600 cs
UPC Each
8935090912594
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 227g
Code
DDPK 002555
Packsize
12/227g
CBM
0.012(483x321x85)mm
Net Weight
2.72kg
Gross Weight
2.74kg
FCL 20'
1840 cs
FCL 40'
3680 cs
UPC Each
770795025556
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 270g
Code
Packsize
30/270g
CBM
0.033(412x316x259)mm
Net Weight
8.1kg
Gross Weight
8.8kg
FCL 20'
720 cs
FCL 40'
1440 cs
UPC Each
770795005152
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Cọ
Hạt Điều Không Muối 160g
Code
DDPK 001565
Packsize
24/160g
CBM
0.03(490x405x180)mm
Net Weight
3.84kg
Gross Weight
4.2kg
FCL 20'
600 cs
FCL 40'
1200 cs
UPC Each
770795015656
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Cọ
Hạt Điều Không Muối 100g
Code
DDPK 051351
Packsize
12/100g
CBM
0.0066(310x125x170)mm
Net Weight
1.2kg
Gross Weight
1.32kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795513510
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 50g
Code
DDPK 000559
Packsize
4/12/50g
CBM
0.013(530x335x185)mm
Net Weight
2.4kg
Gross Weight
2.8kg
FCL 20'
700 cs
FCL 40'
1400 cs
UPC Each
770795005596
Thành Phần
Hạt Điều Không Muối 50g
Hạt Điều Không Muối 270g
Code
DDPK 002551
Packsize
12/270g
CBM
0.017(360x285x165)mm
Net Weight
3.24kg
Gross Weight
3.9kg
FCL 20'
1200 cs
FCL 40'
2400 cs
UPC Each
770795025518
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Không Muối 380g
Code
Packsize
12/380g
CBM
0.017(388x278x160)mm
Net Weight
4.56kg
Gross Weight
5.76kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860 cs
UPC Each
8935090912099
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải
Hotline

Hotline

0274.3830.388