“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Không Muối

Sắp xếp theo:
Hạt Điều Và Hạnh Nhân Không Muối 400g
Code
Packsize
12/400g
CBM
0.017(388x278x160)mm
Net Weight
4.8kg
Gross Weight
6kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860 cs
UPC Each
8935090912211
UPC Carton
18935090912218
Thành Phần
Hạt Điều, Hạnh Nhân, Dầu Hạt Cải
Hạt Điều Và Hạnh Nhân Không Muối 200g
Code
Packsize
12/200g
CBM
0.009(328x240x115)mm
Net Weight
2.4kg
Gross Weight
3.2kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600 cs
UPC Each
8935090912198
UPC Carton
18935090912195
Thành Phần
Hạt Điều, Hạnh Nhân, Dầu Hạt Cải
Thập Cẩm Super Mac Không Muối 700g
Code
N/A
Packsize
12/700g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
8.4 kg
Gross Weight
10.44 kg
FCL 20'
1180 tray
FCL 40'
2360 tray
Thành Phần
Hạnh Nhân, Hạt Điều, Hạt Brazil, Hồ Đào, Hạt Mắc-ca, Dầu Thực Vật
Thập Cẩm Super Mac Không Muối 160g
Code
DDPK 000263
Packsize
24/160g
CBM
0.03(490x405x180)mm
Net Weight
3.84 kg
Gross Weight
4.2 kg
FCL 20'
600 cs
FCL 40'
1200 cs
UPC Each
770795002632
UPC Carton
10770795002639
Thành Phần
Hạt Điều, Hạnh Nhân, Hạt Brazil, Hạt Mắc-ca, Hồ Đào, Dầu Cọ
Thập Cẩm Super Mac Không Muối 1kg
Code
DDPK 017323
Packsize
8/1 kg
CBM
0.027(540x260x190)mm
Net Weight
8 kg
Gross Weight
9.45 kg
FCL 20'
880cs
FCL 40'
1760cs
UPC Each
770795173233
UPC Carton
10770795173230
Thành Phần
Hạnh Nhân, Hạt Điều, Hạt Brazil, Hồ Đào, Hạt Mắc-Ca, Dầu Thực Vật
Thập Cẩm Super Mac Không Muối 1.13kg
Code
Packsize
8/1.13 kg
CBM
0.025(540x260x185)mm
Net Weight
9.04 kg
Gross Weight
10.54 kg
FCL 20'
800cs
FCL 40'
1600cs
UPC Each
8935090911719
UPC Carton
18935090911716
Thành Phần
Hạt Điều, Hạnh Nhân, Hạt Brazil, Pecan, Hạt Mắc-ca, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ
Thập Cẩm Không Muối 270g
Code
Packsize
30/270g
CBM
0.033(412x316x259)mm
Net Weight
8.1 kg
Gross Weight
8.8 kg
FCL 20'
720cs
FCL 40'
1440cs
UPC Each
770795012686
Thành Phần
Hạnh Nhân, Đậu Phộng, Hạt Điều, Hồ Đào, Dầu Cọ
Thập Cẩm Không Muối 908g
Code
Packsize
8/908g
CBM
0.027(540x260x190)mm
Net Weight
7.3 kg
Gross Weight
8.75 kg
FCL 20'
880cs
FCL 40'
1760cs
UPC Each
770795012655
UPC Carton
10770795012652
Thành Phần
Đậu Phộng, Hạnh Nhân, Hạt Điều, Hạt Phỉ, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ
Thập Cẩm Fancy Không Muối 250g
Code
Packsize
12/250g
CBM
0.013 (302x222x130)mm
Net Weight
3 kg
Gross Weight
3.74 kg
FCL 20'
2040 tray
FCL 40'
4080 tray
UPC Each
8935090912334
UPC Carton
18935090912331
Thành Phần
Hạt Điều, Hạnh Nhân, Hạt Brazil, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Dầu Cọ
Thập Cẩm Fancy Không Muối 600g
Code
Packsize
10/600g
CBM
0.022 (485x255x180)mm
Net Weight
6 kg
Gross Weight
7.13 kg
FCL 20'
1100 tray
FCL 40'
2200 tray
UPC Each
770795571688
UPC Carton
10770795571685
Thành Phần
Hạt Điều, Hạnh Nhân, Hạt Brazil, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải, Palm Oi
Thập Cẩm Fancy Không Muối 380g
Code
Packsize
12/380g
CBM
0.017(388x278x160)mm
Net Weight
4.56 kg
Gross Weight
5.76 kg
FCL 20'
1430cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
8935090912136
UPC Carton
18935090912133
Thành Phần
Hạnh Nhân, Hạt Điều, Hạt Phỉ, Hạt Brazil, Hồ Đào, Dầu Hạt Cải
Thập Cẩm Fancy Không Muối 270g
Code
DDPK 000237
Packsize
12/270g
CBM
0.017(360x285x165)mm
Net Weight
3.24 kg
Gross Weight
3.9 kg
FCL 20'
1200 cs
FCL 40'
2400 cs
UPC Each
770795002373
UPC Carton
10770795002370
Thành Phần
Hạnh Nhân, Hạt Điều, Hạt Phỉ, Hồ Đào, Dầu Cọ, Dầu Hạt Cải
Hotline

Hotline

0274.3830.388