“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Hạt Mắc Ca

Sắp xếp theo:
Mắc-Ca Mù Tạt 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522673
UPC Carton
1070795522670
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Dầu Dừa, Bột Mù Tạt, Muối
Mắc-ca Mù Tạt 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522789
UPC Carton
10770795522786
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Dầu Dừa, Bột Mù Tạt, Muối
Mắc-ca Volcano Lava 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522659
UPC Carton
10770795522656
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Đường, Hạt Mè, Xi-rô Glucose, Muối , Bột Ớt, Hạt Tiêu Đen
Mắc-ca Volcano Lava 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522772
UPC Carton
10770795522779
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Đường, Hạt Mè, Xi-rô Glucose, Muối , Bột Ớt, Hạt Tiêu Đen
Mắc-Ca Không Muối 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522741
UPC Carton
10770795522748
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Dầu Dừa
Mắc-Ca Bơ Caramen 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522659
UPC Carton
10770795522656
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca, Đường, Bơ, Xi-rô Glucose, Muối, Vani, Bột Cacao
Mắc-Ca Bơ Caramen 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522758
UPC Carton
10770795522755
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca, Đường, Bơ, Xi-rô Glucose, Muối, Vani, Bột Cacao
Mắc-Ca Muối 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522697
UPC Carton
10770795522694
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca, Dầu Dừa, Muối
Mắc-Ca Muối 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522734
UPC Carton
10770795522731
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca, Dầu Dừa, Muối
Mắc-Ca Tự Nhiên 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522703
UPC Carton
10770795522700
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca
Mắc-Ca Tự Nhiên 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522796
UPC Carton
10770795522793
Thành Phần
Hạt Mắc-Ca
Mắc-Ca Mật Ong 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522666
UPC Carton
770795522666
Thành Phần
Mắc ca, Mật Ong (Mật Ong, Bột Mật Ong), Đường, Tinh Bột Khoai Tây, Dầu Dừa, Muối, Chất phụ gia
Hotline

Hotline

0274.3830.388