“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Sắp xếp theo:
Hạt Điều Mè 270g
Code
Packsize
30/270g
CBM
0.033(412x316x259)mm
Net Weight
8.1kg
Gross Weight
8.8kg
FCL 20'
720 cs
FCL 40'
1440 cs
UPC Each
770795005725
Thành Phần
Hạt Điều, Đường, Hạt Mè, Xi-rô Glucose, Vani
Hạt Điều Mè 100g
Code
DDPK 051422
Packsize
12/100g
CBM
0.0066(310x125x170)mm
Net Weight
1.2kg
Gross Weight
1.32kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795514227
UPC Carton
10770795514224
Thành Phần
Hạt Điều, Đường, Xi-rô Glucose, Hạt Mè, Muối, Vani
Hạt Điều Mè 600g
Code
DDPK 000571
Packsize
10/600g
CBM
0,0223(485x255x180)mm
Net Weight
6kg
Gross Weight
7.2kg
FCL 20'
1100 tray
FCL 40'
2200 tray
UPC Each
770795005718
UPC Carton
10770795005715
Thành Phần
Hạt Điều, Đường, Hạt Mè, Xi-rô Glucose, Muối, Vani
Hạt Điều Mè 454g
Code
DDPK 051416
Packsize
12/454g
CBM
0.017(388x278x160)mm
Net Weight
5.448kg
Gross Weight
6.6kg
FCL 20'
1430 carton
FCL 40'
2860 carton
UPC Each
770795514166
UPC Carton
10770795514163
Thành Phần
Hạt Điều, Đường, Xi-rô Glucose, Hạt Mè, Muối, Vani
Hotline

Hotline

0274.3830.388