Muối

DAN ON FOODS Corporation cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, có giá cạnh tranh bởi dịch vụ đẳng cấp thế giới để đáp ứng mong đợi của khách hàng.
Với cam kết như vậy với khách hàng, chúng tôi cung cấp “Thực phẩm chất lượng trên toàn cầu”.
Sắp xếp theo:
Hạt Điều Muối 1.13kg
Code
Packsize
8/1.13kg
CBM
0.025(540x260x185)mm
Net Weight
9.04kg
Gross Weight
10.54kg
FCL 20'
900 tray
FCL 40'
1600 tray
UPC Each
8935090911689
UPC Carton
18935090911686
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 1kg
Code
DDPK 051301
Packsize
8/1kg
CBM
0.017(430x210x190)mm
Net Weight
8kg
Gross Weight
9.45kg
FCL 20'
900 tray
FCL 40'
1800 tray
UPC Each
770795513015
UPC Carton
10770795513012
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 1kg
Code
DDPK 015140
Packsize
8/1kg
CBM
0.027(540x260x190)mm
Net Weight
8kg
Gross Weight
9.45kg
FCL 20'
880 tray
FCL 40'
1760 tray
UPC Each
8935090911153
UPC Carton
18935090911150
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 650g
Code
Packsize
12/650g
CBM
0.0212(319x242x274)mm
Net Weight
7.8kg
Gross Weight
9.84kg
FCL 20'
1180 cs
FCL 40'
2360 cs
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 470g
Code
Packsize
8/470g
CBM
0.013 (400x200x165)mm
Net Weight
3.76 kg
Gross Weight
3.9kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600 cs
UPC Each
8935090912587
UPC Carton
18935090912584
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Bể Muối 227g
Code
DDPK 002119
Packsize
12/227g
CBM
0.012(483x321x85)mm
Net Weight
2.72kg
Gross Weight
2.74kg
FCL 20'
1840 cs
FCL 40'
3680 cs
UPC Each
770795021190
UPC Carton
10770795021197
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 227g
Code
DDPK 002554
Packsize
12/227g
CBM
0.012(483x321x85)mm
Net Weight
2.72kg
Gross Weight
2.74kg
FCL 20'
1840 cs
FCL 40'
3680 cs
UPC Each
770795025549
UPC Carton
10770795025546
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 270g
Code
Packsize
30/270g
CBM
0.033(412x316x259)mm
Net Weight
8.1kg
Gross Weight
8.8kg
FCL 20'
720 cs
FCL 40'
1440 cs
UPC Each
770795005817
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 160g
Code
DDPK 001566
Packsize
24/160g
CBM
0.03(490x405x180)mm
Net Weight
3.84kg
Gross Weight
4.2kg
FCL 20'
600 cs
FCL 40'
1200 cs
UPC Each
770795015663
UPC Carton
10770795015660
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Cọ, Muối
Hạt Điều Muối 100g
Code
DDPK 051421
Packsize
12/100g
CBM
0.0066(310x125x170)mm
Net Weight
1.2kg
Gross Weight
1.32kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795514210
UPC Carton
10770795514217
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 50g
Code
DDPK 000561
Packsize
4/12/50g
CBM
0.013(530x335x185)mm
Net Weight
2.4kg
Gross Weight
2.8kg
FCL 20'
700 cs
FCL 40'
1400 cs
UPC Each
770795005619
UPC Carton
10770795005616
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hạt Điều Muối 270g
Code
DDPK 002250
Packsize
12/270g
CBM
0.017(360x285x165)mm
Net Weight
3.24kg
Gross Weight
3.9kg
FCL 20'
1200 cs
FCL 40'
2400 cs
UPC Each
770795025501
UPC Carton
10770795025508
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối
Hotline

Hotline

0274.3830.388