“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Muối Tiêu

Sắp xếp theo:
Hạt Điều Muối Tiêu 1kg
Code
Packsize
8/1kg
CBM
0.027(540x260x190)mm
Net Weight
8kg
Gross Weight
9.45kg
FCL 20'
880 tray
FCL 40'
1760 tray
UPC Each
770795513015
Thành Phần
Hạt Điều, Hạt Tiêu, Arabic Gum, Muối
Hạt Điều Muối Tiêu 270g
Code
Packsize
30/270g
CBM
0.033(412x316x259)mm
Net Weight
8.1kg
Gross Weight
8.8kg
FCL 20'
720 cs
FCL 40'
1440 cs
UPC Each
770795005800
Thành Phần
Hạt Điều, Hạt Tiêu Đen, Arabic Gum, Muối
Hạt Điều Muối Tiêu 100g
Code
DDPK 051400
Packsize
12/100g
CBM
0.0066(310x125x170)mm
Net Weight
1.2kg
Gross Weight
1.32kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795514005
Thành Phần
Hạt Điều, Hạt Tiêu, Arabic Gum, Muối
Hạt Điều Muối Tiêu 454g
Code
DDPK 011563
Packsize
12/454g
CBM
0.017(388x278x160)mm
Net Weight
5.448kg
Gross Weight
6.6kg
FCL 20'
1430 carton
FCL 40'
2860 carton
UPC Each
770795115639
Thành Phần
Hạt Điều, Dầu Hạt Cải, Muối, Hạt Tiêu Đen, Đường, Dầu Cọ
Hotline

Hotline

0274.3830.388