“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Mù Tạc

Sắp xếp theo:
Đậu Hà Lan Mù Tạt 750g
Code
Packsize
8/750g
CBM
0.0199 (430x210x220)mm
Net Weight
6 kg
Gross Weight
7.5 kg
FCL 20'
1250 tray
FCL 40'
2500 tray
UPC Each
770795791994
UPC Carton
10770795791991
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Wasabi, Muối, Dầu Cọ, Màu Thực Phẩm
Đậu Hà Lan Mù Tạt Tự Nhiên 100g
Code
Packsize
12/100g
CBM
0.0066 (310x125x170)mm
Net Weight
1.2 kg
Gross Weight
1.32 kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795791901
UPC Carton
10770795791908
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ
Đậu Hà Lan Mù Tạt Tự Nhiên 285g
Code
Packsize
12/285g
CBM
0.017 (332x245x210)mm
Net Weight
3.42 kg
Gross Weight
4.5kg
FCL 20'
1520 tray
FCL 40'
3040 tray
UPC Each
770795791949
UPC Carton
10770795791946
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ
Đậu Hà Lan Mù Tạt 285g
Code
Packsize
12/285g
CBM
0.017 (332x245x210)mm
Net Weight
3.42 kg
Gross Weight
4.5kg
FCL 20'
1520 tray
FCL 40'
3040 tray
UPC Each
770795791925
UPC Carton
10770795791922
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ, Màu Thực Phẩm
Đậu Hà Lan Mù Tạt 85g
Code
Packsize
24/85g
CBM
0.02 (375x275x200)mm
Net Weight
2.04 kg
Gross Weight
2.24 kg
FCL 20'
1000cs
FCL 40'
2000cs
UPC Each
770795792236
UPC Carton
10770795792233
Thành Phần
Đậu Hà Lan, Tinh Bột Ngô, Tinh Bột Biến Tính, Đường, Dầu Hạt Cải, Bột Nếp, Bột Mù Tạt, Muối, Dầu Cọ, Màu Nhân Tạo (Vàng, Xanh Dương)
Hotline

Hotline

0274.3830.388