“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Mù Tạc

Sắp xếp theo:
Mắc-Ca Mù Tạt 127g
Code
Packsize
12/127g
CBM
0.008 (360x268x80)mm
Net Weight
1.524 kg
Gross Weight
1.724 kg
FCL 20'
2700 tray
FCL 40'
5400 tray
UPC Each
770795522673
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Dầu Dừa, Bột Mù Tạt, Muối
Mắc-ca Mù Tạt 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.02 (410x280x175)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
3.6 kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860cs
UPC Each
770795522789
Thành Phần
Hạt Mắc-ca, Dầu Dừa, Bột Mù Tạt, Muối
Hotline

Hotline

0274.3830.388