“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Sản phẩm

Sắp xếp theo:
Hạnh Nhân Muối 160g
Code
DDPK 000112
Packsize
24/160g
CBM
0.035(490x405x180)mm
Net Weight
3.84kg
Gross Weight
4.0kg
FCL 20'
600 cs
FCL 40'
1200 cs
UPC Each
770795001123
UPC Carton
10770795001120
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 235g
Code
Packsize
12/235g
CBM
0.011(325x297x115)mm
Net Weight
2.35kg
Gross Weight
3kg
FCL 20'
1800 tray
FCL 40'
3600 tray
UPC Each
8935090912372
UPC Carton
18935090912379
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Thực Vật , Muối
Hạnh Nhân Muối 580g
Code
Packsize
10/580g
CBM
0.022(485x225x180)mm
Net Weight
5.8kg
Gross Weight
6.93kg
FCL 20'
1100 tray
FCL 40'
2200 tray
UPC Each
8935090911535
UPC Carton
18935090911532
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 100g
Code
Packsize
12/100g
CBM
0.0066(310x125x170)mm
Net Weight
1.2kg
Gross Weight
1.32kg
FCL 20'
3900 cs
FCL 40'
7800 cs
UPC Each
770795511011
UPC Carton
10770795511018
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 50g
Code
Packsize
4/12/50g
CBM
0.0328(530x335x185)mm
Net Weight
2.4kg
Gross Weight
2.8kg
FCL 20'
1650 cs
FCL 40'
3300 cs
UPC Each
770795794018
UPC Carton
20770795794012
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 400g
Code
Packsize
12/400g
CBM
0.017(388x278x160)mm
Net Weight
4.8kg
Gross Weight
6kg
FCL 20'
1430 cs
FCL 40'
2860 cs
UPC Each
8935090912105
UPC Carton
18935090912102
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 270g
Code
DDPK 055247
Packsize
12/270g
CBM
0.0169(360x285x165)mm
Net Weight
3.24kg
Gross Weight
3.9kg
FCL 20'
1200 cs
FCL 40'
2400 cs
UPC Each
770795552472
UPC Carton
10770795552479
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Hạt Cải , Muối
Hạnh Nhân Muối 210g
Code
Packsize
12/210g
CBM
0.009(328x240x115)mm
Net Weight
2.52kg
Gross Weight
3.32kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600 cs
UPC Each
8935090912068
UPC Carton
18935090912065
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 454g
Code
Packsize
12/454g
CBM
0.017(378x278x160)mm
Net Weight
5.448kg
Gross Weight
6.6kg
FCL 20'
1430 tray
FCL 40'
2860 tray
UPC Each
8935090910460
UPC Carton
18935090910467
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 250g
Code
Packsize
12/250g
CBM
0,009(302x222x130)mm
Net Weight
3kg
Gross Weight
3.74kg
FCL 20'
2040 tray
FCL 40'
4080 tray
UPC Each
8935090911801
UPC Carton
18935090911808
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hạnh Nhân Muối 227g
Code
Packsize
12/227g
CBM
0,013(450x330x90)mm
Net Weight
2.7kg
Gross Weight
3.6kg
FCL 20'
2080 tray
FCL 40'
4160 tray
UPC Each
770795520952
UPC Carton
10770795520959
Thành Phần
Hạnh Nhân, Dầu Cọ , Muối
Hotline

Hotline

0274.3830.388