“Fine Foods of The Earth”.
Dan On Foods

Sản phẩm

Sắp xếp theo:
Hạt Mè Tự Nhiên Sống 200g
Code
DDPK 000546
Packsize
12/200g
CBM
0.012(310x205x190)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
2.55 kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600 cs
UPC Each
770795005466
UPC Carton
10770795005463
Thành Phần
Mè Tự Nhiên
Hạt Mè Đen Sống 200g
Code
DDPK 055880
Packsize
12/200g
CBM
0.012(310x205x190)mm
Net Weight
2.4 kg
Gross Weight
2.55 kg
FCL 20'
1800 cs
FCL 40'
3600 cs
UPC Each
770795255885
UPC Carton
10770795255882
Thành Phần
Mè Đen
Ngũ Cốc Yến Mạch, Trái Cây 40g
Code
N/A
Packsize
30/40g
CBM
0.009(263x210x157)mm
Net Weight
1.2 kg
Gross Weight
1.4 kg
FCL 20'
2400cs
FCL 40'
4800cs
UPC Each
8935090940405
UPC Carton
18935090940402
Thành Phần
Yến Mạch, Đường, Hạnh Nhân, Gạo Giòn (Gạo), Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo Sấy, Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Trái Cây Sấy Lạnh (Táo, Dâu Tây, Mâm Xôi, Xoài), Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch, Trái Cây 120g
Code
DDPK 003032
Packsize
24/120g
CBM
0.0127(350x270x135)mm
Net Weight
2.88 kg
Gross Weight
3.48 kg
FCL 20'
1400cs
FCL 40'
2800cs
UPC Each
770795030321
UPC Carton
10770795030328
Thành Phần
Yến Mạch, Đường, Hạnh Nhân, Gạo Rang, Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo (Thêm Sulphites), Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Trái Cây Sấy Lạnh (Táo, Dâu Tây, Mâm Xôi, Xoài), Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch Mật Ong 600g
Code
241
Packsize
12/600g
CBM
0.0436(480x350x260)mm
Net Weight
7.2 kg
Gross Weight
8 kg
FCL 20'
560 cs
FCL 40'
1120 cs
UPC Each
770795030123
UPC Carton
10770795030120
Thành Phần
Yến Mạch, Hạnh Nhân, Đường, Gạo Giòn, Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo (Thêm Sulphites), Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch Mật Ong 350g
Code
240
Packsize
12/350g
CBM
0.023(370x290x215)mm
Net Weight
4.2 kg
Gross Weight
5 kg
FCL 20'
900 cs
FCL 40'
1800 cs
UPC Each
770795030536
UPC Carton
10770795030533
Thành Phần
Yến Mạch, Hạnh Nhân, Đường, Gạo Giòn, Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo (Thêm Sulphites), Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch Mật Ong 120g
Code
DDPK 003002
Packsize
24/120g
CBM
0.0127(350x270x135)mm
Net Weight
2.88 kg
Gross Weight
3.48 kg
FCL 20'
1400cs
FCL 40'
2800cs
UPC Each
770795030024
UPC Carton
10770795030328
Thành Phần
Yến Mạch, Hạnh Nhân, Đường, Gạo Giòn, Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo (Thêm Sulphites), Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch Mật Ong 700g
Code
DDPK 003007
Packsize
8/700g
CBM
0.02(430x210x190)mm
Net Weight
5,6 kg
Gross Weight
7.05 kg
FCL 20'
900cs
FCL 40'
1800cs
UPC Each
770795030079
UPC Carton
10770795030076
Thành Phần
Yến Mạch, Hạnh Nhân, Đường, Gạo Giòn, Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo (Thêm Sulphites), Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch, Điều, Nam Việt Quất 600g
Code
237
Packsize
12/600g
CBM
0.0436(480x350x260)mm
Net Weight
7.2 kg
Gross Weight
8 kg
FCL 20'
560 cs
FCL 40'
1120 cs
UPC Each
770795030147
UPC Carton
10770795030144
Thành Phần
Yến Mạch, Hạnh Nhân, Đường, Gạo Giòn, Hạt Điều, Mật Ong, Dừa Nạo (Thêm Sulphites), Xi-rô Glucose, Dầu Hạt Cải, Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch, Điều, Nam Việt Quất 350g
Code
236
Packsize
12/350g
CBM
0.023(370x290x215)mm
Net Weight
4.2 kg
Gross Weight
5 kg
FCL 20'
900 cs
FCL 40'
1800 cs
UPC Each
770795030550
UPC Carton
10770795030557
Thành Phần
Yến Mạch, Hạt Điều, Gạo Giòn (Gạo), Đường, Nam Việt Quất Khô (Nam Việt Quất, Đường, Dầu Hướng Dương), Dừa Nạo Sấy, Dầu Hạt Cải, Mật Ong, Xi-rô Glucose, Nho Khô (Nho Khô, Dầu Thực Vật), Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch, Điều, Nam Việt Quất 40g
Code
N/A
Packsize
30/40g
CBM
0.009(263x210x157)mm
Net Weight
1.2 kg
Gross Weight
1.4 kg
FCL 20'
2400cs
FCL 40'
4800cs
UPC Each
8935090940290
UPC Carton
18935090940297
Thành Phần
Yến Mạch, Hạt Điều, Gạo Giòn (Gạo), Đường, Nam Việt Quất Khô (Nam Việt Quất, Đường, Dầu Hướng Dương), Dừa Nạo Sấy, Dầu Hạt Cải, Mật Ong, Xi-rô Glucose, Nho Khô (Nho Khô, Dầu Thực Vật), Muối
Ngũ Cốc Yến Mạch, Điều, Nam Việt Quất 120g
Code
DDPK 003001
Packsize
24/120g
CBM
0.0127(350x270x135)mm
Net Weight
2.88 kg
Gross Weight
3.48 kg
FCL 20'
1400cs
FCL 40'
2800cs
UPC Each
770795030017
UPC Carton
10770795030014
Thành Phần
Yến Mạch, Hạt Điều, Đường, Gạo Giòn, Dừa Nạo Sấy (Thêm Sulphites), Nam Việt QuấtKhô (Nam Việt Quất, Đường, Dầu Hướng Dương), Nho Khô (Dầu Thực Vật), Dầu Hạt Cải, Mật Ong, Xi-rô, Muối
Hotline

Hotline

0274.3830.388